cách ngồi xe hơi kiểu Tony

tren-duong-bang-ngoi-xe-hoi-kieu-tony

Cách ngồi xe hơi kiểu Tony

Hồi đi thực tập, Tony ở nhà ngồi bịa ra một cái luận ven, ròng rã cả tuần mới xong. Xong đem nộp, rồi rảnh thời gian đi làm. Tony được bạn bè hạc cùng