chuyện chọn trường

tren-duong-bang-chuyen-chon-truong

Chuyện chọn trường

Mùa tựu trường, Tony hỏi nhiều bạn vì sao bạn học đại học, 10 bạn hết 9 bạn nói để có việc làm. Tại sao chọn trường này mà không chọn trường kia, các bạn