Chuyện viết đúng

tren-duong-bang-chuyen-viet-dung

Chuyện viết đúng

Có 1 sinh viên năm cuối kia, Tony quen biết với mẹ nó nên cho vô thực tập. Ngồi ngáp dài ngáp vắn nói muốn được giao việc. Nhưng giao lại không làm, giao 3