Nông sản an toàn và trái tim người Việt

tren-duong-bang-nong-san-an-toan-cho-trai-tim-nguoi-viet

Nông sản an toàn và trái tim người Việt…

Sau khi nghe lời Tony, nhiều bạn trẻ thôi nằm rũ rượi ở thành phố chờ xin người ta cho việc nữa, đã về quê và mở các nông trại chăn nuôi, trồng trọt. Hiện