Tầm của tony

tren-duong-bang-tam-cua-tony

Tầm của Toni (bài 18+)

Đọc báo thấy mọi người hay nói tâm và tầm. Tâm thì hẻm biết là cái chi, nên tạm thời Tony bàn về tầm. Tầm là gì thì cũng hẻm biết. Search trên Google chữ "tầm"