chứng tự kỉ của tony

tren-duong-bang-chung-tu-ki-cua-tony

Chứng tự kỉ của Tony

Hồi đi hạc, Tony thấy bạn nào mà quay bài là khinh bỉ. Thấy hèn. Mặc dù không méc thầy cô, nhưng không ấm ức khi điểm mình thấp hơn. Vì điểm nào cũng được,