Chuyện hai bán cầu não bộ

tren-duong-bang-chuyen-hai-ban-cau-nao-bo

Chuyện hai bán cầu não bộ

Bí mật của hạc sinh Hàn Quốc là điều khiển 2 bán cầu não khi hạc tập. Nên họ hạc giỏi không ai bằng. Bán cầu não trái với chức năng như là cái KHO