chuyện ở trung đông

tren-duong-bang-chuyen-o-trung-dong

Chuyện ở Trung đông

Các quốc gia ở Trung Đông hầu hết nằm trên những giếng dầu khổng lồ. Cứ thế, ra sau nhà múc dầu lên bán. Nhưng gần đây, thế hệ con em của các nhà giàu